HOTLINE: (08) 66 878 666

user_mobilelogo

TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987. Trong quá trình ban hành và áp dụng, tổ chức ISO đã nhận ra một số điểm cần sửa đổi cho phù hợp với xu thế, chính vì thế mà phiên đến năm 1994, phiên bản thứ 2 đã được ra mắt. Năm 2000, phiên bản thứ 3 của tiêu chuẩn này cũng đã chính thức được ban hành. Đến năm 2008, phiên bản thứ 4  ISO lại được ban hành và được áp dụng cho tới hiện tại bây giờ. Không dừng lại ở đó, các chuyên gia của tổ chức ISO vẫ không ngừng nghiên cứu và cải tiến. Chính sự nỗ lực đó mà trong những năm qua , ISO 9001 đã được hoàn chỉnh và bổ sung dần.

Vừa qua, vào ngày 23 tháng 9 năm 2015, phiên bản thứ 5 – ISO 9001:2015 đã được ban hành và áp dụng thay thế cho các phiên bản cũ.

image014


So với các phiên bản trước, phiên bản ISO 9001:2015 có nhiều sự thay đổi theo hướng hoàn thiện hơn, tập trung vào việc quản lý và yêu cầu ít hơn về tài liệu. Bản ISO 9001:2015 tuân theo một cấu trúc mới, bao gồm 10 mục chính sau đây:

1. Phạm vi
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Bối cảnh của tổ chức
5. Lãnh đạo
6. Hoạch định
7. Hỗ trợ
8. Quá trình hoạt động
9. Đánh giá thực hiện
10. Cải tiến


Tóm tắt một số thay đổi căn bản
- Thuật ngữ “sản phẩm” được thay thế bằng “sản phẩm và dịch vụ”.
- Khái niệm “thông tin được văn bản hóa” sẽ thay thế “tài liệu và hồ sơ”. Mục đích đem đến sự linh động hơn cho người sử dụng. Những quy trình văn bản vốn được yêu cầu trước kia sẽ không còn cần thiết.
- “Môi trường thực hiện các quá trình vận hành” thay cho “môi trường làm việc”: môi trường cần thiết cho việc vận hành các quá trình của tổ chức nhằm đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ, bao gồm nhiều yếu tố tự nhiên, xã hội, tâm lý môi trường và các yếu tố khác (môi trường làm việc, môi trường sản xuất, môi trường vận chuyển, …).
- Định nghĩa “sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài”sẽ rõ ràng hơn “sản phẩm mua ngoài” của phiên bản năm 2008.
- “Nhà cung cấp” được thay thế bằng “nhà cung ứng bên ngoài”.
- “Các bên quan tâm” là thuật ngữ mới được sử dụng trong bản dự thảo, là những cá nhân và tổ chức có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi các hành động và quyết định của tổ chức.
- Bối cảnh của tổ chức: Cơ cấu khung mới đã giới thiệu 2 điều khoản mới liên quan đến bối cảnh của tổ chức. Phần này sẽ bao gồm các yêu cầu liên quan đến sự thấu hiểu về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, nhu cầu và kỳ vọng của các bên quan tâm. Ngoài ra, bất kỳ vấn đề nội bộ, bên ngoài và những điều kiện khác nhau có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của tổ chức cũng như kết quả dự kiến đều phải được xác định.  
- Tiếp cận theo quá trình: Bản dự thảo tiếp cận vấn đề này rõ ràng và dứt khoát hơn qua mục 4.4 “hệ thống quản lý chất lượng và quá trình của hệ thống”, mục này liệt kê tất cả những yêu cầu căn bản của một phương pháp tiếp cận quản lý theo quá trình. Đầu vào và đầu ra của từng quá trình phải được xác định rõ ràng.
- Mục tiêu: Không chỉ đơn giản là thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động như phiên bản 2008. Về việc đạt được các mục tiêu đã đưa ra, bản dự thảo cho thấy rằng tổ chức cần phải xác định điều gì sẽ được thực hiện, những nguồn lực cần thiết, người chịu trách nhiệm, thời điểm hoàn thành và việc thực hiện các hành động để đạt được các mục tiêu đề ra.
- Nhận diện rủi ro và cơ hội: Bản dự thảo cho thấy không có điều khoản riêng biệt cho “hành động phòng ngừa” vì việc áp dụng công cụ phòng ngừa vốn là tiêu chí chính của một hệ thống quản lý chất lượng. Thay vào đó, phương thức tiếp cận trên cơ sở đánh giá rủi ro được đề cập tại nhiều điều khoản trong phiên bản này, từ mục đánh giá rủi ro tại khoản 4.4, mục 5.5.1 liên quan đến vấn đề về lãnh đạo, khoản 6.1 “hành động nhận diện rủi ro và cơ hội”, khoản 8.1 “hoạch định và kiểm soát hoạt động” và khoản 9.3 “xem xét của lãnh đạo”.
- Sự lãnh đạo: Khoản 5 trước đó là “trách nhiệm của lãnh đạo” được thay thế bằng “sự lãnh đạo”. Lãnh đạo cao nhất sẽ được yêu cầu tham gia tích cực trong các hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng. Những trách nhiệm vốn trước kia thuộc đại diện chất lượng, nay sẽ được gắn liền vào ban lãnh đạo cấp cao.

(Trích từ http://www.chicuctdc.gov.vn)

Với những sự thay đổi trên, phiên bản ISO 9001:2015 được kỳ vọng sẽ có nhiều sự cải tiến phù hợp hơn với các doanh nghiệp và việc áp dụng tiêu chuẩn này cũng sẽ được dễ dàng, hiệu quả hơn.


Khóa học tổng quan về ISO 9001:2015

image015Để quý doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về sự thay đổi và cách đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, P-Group tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo cho các cá nhân, doanh nghiệp với nội dung Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây là chương trình được xây dựng chi tiết, cẩn thận và được đầu tư công phu nhằm cung cấp cho quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu học tập, cập nhật thông tin của tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015.

 

KIẾN THỨC MỚI

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Invalid Input

VIDEO CLIP

HỖ TRỢ ONLINE

tuvanquanli
tuvanquanli
tuvanquanli

MẠNG XÃ HỘI

Số lượt truy cập:
782798