HOTLINE: (08) 66 878 666

user_mobilelogo

Hiện nay trong lĩnh vực quản lý chất lượng có rất nhiều các hệ thống tiêu chuẩn. Chúng tôi xin chia ra làm 2 loại là các hệ thống, tiêu chuẩn có đánh giá chứng nhận (Tiêu chuẩn ISO 9001, Tiêu chuẩn ISO 14000, Tiêu chuẩn SA 8000,...) và loại thứ 2 là các hệ thống, tiêu chuẩn không có đánh giá chứng nhận (TQM, Kaizen, SPC, 6 Sigma,...). Chúng tôi đã tổng hợp và trình bày lại một cách hệ thống, dễ hiểu các hệ thống, tiêu chuẩn này trong file Excel bên dưới...

dow

 

Hiện nay trong lĩnh vực quản lý chất lượng có rất nhiều các hệ thống tiêu chuẩn. Chúng tôi xin chia ra làm 2 loại là các hệt thống, tiêu chuẩn có đánh giá chứng nhận (Tiêu chuẩn ISO 9001, Tiêu chuẩn ISO 14000, Tiêu chuẩn SA 8000,...) và loại thứ 2 là các hệ thống, tiêu chuẩn không có đánh giá chứng nhận (TQM, Kaizen, SPC, 6 Sigma,...). Chúng tôi đã tổng hợp và trình bày lại một cách hệ thống, dễ hiểu các hệ thống, tiêu chuẩn này trong file Excel bên dưới...

 dow

 

 


  

CÁC TIÊU CHUẨN PHỔ BIẾN TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Hiện nay trong lĩnh vực quản lý chất lượng có rất nhiều các hệ thống tiêu chuẩn. Chúng tôi xin chia ra làm 2 loại là các hệ thống tiêu chuẩn có đánh giá chứng nhận (Tiêu chuẩn ISO 9001, Tiêu chuẩn ISO 14000, Tiêu chuẩn SA 8000,...) và loại thứ 2 là các hệ thống, tiêu chuẩn không có đánh giá chứng nhận (TQM, Kaizen, SPC, 6 Sigma,...).

Chúng tôi đã tổng hợp và trình bày lại một cách hệ thống, dễ hiểu các hệ thống, tiêu chuẩn này trong file Excel bên dưới, đồng thời có các file Word tương ứng cho từng hệ thống, tiêu chuẩn cụ thể.

Để tải tài liệu, xin vui lòng chọn liên kết bên dưới

dow

 

 

 

 

Hiện nay trong lĩnh vực quản lý chất lượng có rất nhiều các hệ thống tiêu chuẩn. Chúng tôi xin chia ra làm 2 loại là các hệt thống, tiêu chuẩn có đánh giá chứng nhận (Tiêu chuẩn ISO 9001, Tiêu chuẩn ISO 14000, Tiêu chuẩn SA 8000,...) và loại thứ 2 là các hệ thống, tiêu chuẩn không có đánh giá chứng nhận (TQM, Kaizen, SPC, 6 Sigma,...). Chúng tôi đã tổng hợp và trình bày lại một cách hệ thống, dễ hiểu các hệ thống, tiêu chuẩn này trong file Excel bên dưới...

dow


 

 

dow

Ngày nay, việc tìm hiểu và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế đã không còn xa lạ với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận các tiêu chuẩn này cũng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ một số tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng trong lĩnh vực quản lý chất lượng đến quý vị. Trong file tài liệu bên dưới bao gồm: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Tiêu chuẩn ISO 9004

dow

Dưới đây là bộ tài liệu quy trình ISO mẫu cho các doanh nghiệp đang cần xây dựng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001. Bộ tài liệu này bao gồm các thủ tục, quy trình và các biểu mẫu đính kèm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: Sổ tay hệ thống, Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban, Mô tả công việc các vị trí của công ty và bộ 16 quy trình, bao gồm:...

dow

KIẾN THỨC MỚI

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Invalid Input

VIDEO CLIP

HỖ TRỢ ONLINE

tuvanquanli
tuvanquanli
tuvanquanli

MẠNG XÃ HỘI

Số lượt truy cập:
782790